• Przechowalnia 0
 • Strona głównaRegulamin
  Szybki kontakt

  Dentline.pl
  ul. Księcia Mieszka I 20B/63
  61-689 Poznań
  woj. wielkopolskie

  biuro@dentline.pl

  TEL. 604 278 332

   Mikrosilnik bezszczotkowy Marathon Multi 600
   Szybki podgląd
   Netto: 2,764,23 zł 2,764,23 zł
   Brutto: 3,400,00 zł 3,400,00 zł
   Lampa polimeryzacyjna LY-C240E One Second Cure (CE)
   Szybki podgląd
   Netto: 499,07 zł 439,82 zł
   Brutto: 539,00 zł 475,00 zł
   Piec NT ZIR-2 ze sterownikiem KXP4.1 R
   Szybki podgląd
   Netto: 16,000,00 zł
   Brutto: 19,680,00 zł
   Szafka na zęby - 10 szuflad
   Szybki podgląd
   Netto: 154,47 zł
   Brutto: 190,00 zł
   Oczyszczacz powietrza przeciw Covid-19 i Ssak aerozoli RD80 ,PROMOCJA
   Szybki podgląd
   Netto: 2,407,41 zł 1,805,56 zł
   Brutto: 2,600,00 zł 1,950,00 zł
   Kolrnik VITAPAN classical A1-D4
   Szybki podgląd
   Netto: 231,48 zł 185,19 zł
   Brutto: 250,00 zł 200,00 zł
   Kolrnik VITAPAN classical A1-D4
   Szybki podgląd
   Netto: 231,48 zł 185,19 zł
   Brutto: 250,00 zł 200,00 zł
   Lampa polimeryzacyjna LY-C240E One Second Cure (CE)
   Szybki podgląd
   Netto: 499,07 zł 439,82 zł
   Brutto: 539,00 zł 475,00 zł
   Szafka na zęby - 11 szuflad
   Szybki podgląd
   Netto: 191,06 zł
   Brutto: 235,00 zł
   Elektrokoagulator - BMS-B-nóż elektrochirurgiczny z koagulatorem-kauter
   Szybki podgląd
   Netto: 3,494,44 zł 3,287,04 zł
   Brutto: 3,774,00 zł 3,550,00 zł
   Podgrzewacz indukcyjny do nożyków JT-29B
   Szybki podgląd
   Netto: 638,89 zł
   Brutto: 690,00 zł

   Regulamin

   REGULAMIN

    

   1. Postanowienia ogólne.
   • Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.dentline.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacją;
   • W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.
   • Sprzedawcą jest firma uniStore Alicja Pokorzyńska z siedzibą w Poznaniu ul. Księcia Mieszka I 20B/63 NIP 9720412528  REGON 302272101;
   • Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

    

   1. Zakupy, płatności i dostawa.
   • Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
   • Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
   • Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Poznaniu, ul. Księcia Mieszka I 20B/63 w godzinach 10.00 -16.00 tylko po sprawdzeniu zapasu magazynowego i wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu;
   • Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Paczkomatu po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
   • dane do wysyłki,
   • wybór płatności (pobranie lub przelew),
   • wybór kuriera lub Paczkomatu

   koszt dostawy:

   • za pobraniem od 5-30 kg 20,00 zł
   • przedpłata na konto od 5-30 kg 17,00 zł.
   • za pobraniem od 0,5-5 kg 17,00 zł
   • przedpłata na konto od 0,5-5 kg 15,00 zł.
   • telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
   • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

    

   • Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane uniStore 61-689 Poznań ul. Księcia Mieszka I 20B/63 ING Bank 17 1050 1520 1000 0091 3047 2005

   tytuł płatności: Nr. Faktury lub paragonu;

    

   • Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3. dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;
   • Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

    

   1. Odstąpienie od umowy.

    

   3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni.

   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni. od dnia :

   w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

   uniStore Alicja Pokorzyńska 61-689 Poznań, ul. Księcia Mieszka I 20B/63, tel. 604278332; e-mail adres; biuro@dentline.pl.

   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

    

   3.2 Skutki odstąpienia od umowy

    

   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrot zakupionego produktu i po stwierdzeniu, iż produkt nie posiada znamion używania. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

   Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres uniStore A. Pokorzyńska 61-689 Poznan, ul. Księcia Mieszka I 20B/63, Jerzy Pokorzyński, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia zakupu .Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

   Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.;

   Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50,00 PLN

   3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

   12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

    

   3.5 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

   1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia zakupu. 

   Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

   1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
   2. 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    

   1. Reklamacja

    

   4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres uniStore A. Pokorzyńska , 61-689 Poznań, ul. Księcia Mieszka I 20B/63 lub adres mailowy: biuro@dentline.pl

   4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej, na podstawie rękojmi,  czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  

   • zgłoszenie wady (usterki),
   • roszczenie,
   • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

    4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

    4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma     wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

    

   1. Poufność i ochrona prywatności.

    

    5.1 Firma uniStore A Pokorzyńska jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

    5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.

    

   1. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

    

   6.1  Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;

   • Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
   • Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
   • dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
   • dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
   • umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
   • Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie 
   • Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  

    

   1. Postanowienia końcowe.

    

   • Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);
   •  Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;
   •  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
   •  W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
   • Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

   7.1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

   • adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
   • celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
   • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
   • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

   7.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

   • przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
   • osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
   • W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
   • W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

    

    Poznań 25.12.2014r

   OBOWIĄZKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WZÓR

   POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   Prawo odstąpienia od umowy

   1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni.

   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. uniStore Alicja Pokorzyńska, 61-689 Poznań, ul. Księcia Mieszka I 20B/63, Tel. 604278332, mail: biuro@dentline.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

    

   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    2. Skutki odstąpienia od umowy

   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, a w każdym innym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem oprócz kosztów zwrotnej przesyłki.

   Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym weszliscie Państwo w posiadanie rzeczy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

    

    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    

   Adresat : uniStore A.Pokorzyńska, 61-689 Poznań , ul. Księcia Mieszka I 20B/63  Tel. 604 278 332 mail: biuro@dentline.pl.

   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

   rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

    

   – Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

    

   – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

    

   – Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

    

   ………………………………………………………………………………………………….;

    

   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

    

   ………………………………………………………………………………………………….

    

    Data …………………………………

    

    (*) Niepotrzebne skreślić.

   Prawo odstąpienia od umowy konsumenckiej dotyczy  wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

   Dbając o swoją higienę należy również zadbać o dziąsła i zęby, dlatego nasz sprzęt dentystyczny pochodzi od renomowanych firm. Oferujemy urządzenia protetyczne w tym nowoczesne polimeryzatory, niemieckie i japońskie autoklawy stomatologiczne oraz części do nich takie jak mikrosilniki dentystyczne. Nasz nowoczesny sprzęt stomatologiczny posiada wszystkie certyfikaty, najbardziej popularny w sprzedaży jest elektrokoagulator stomatologicznyszlifierko polerka oraz najbardziej popularna lampa polimeryzacyjna. Posiadamy w ofercie, w promocyjnej cenie piaskarki stomatologiczne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zakupów, nasi konsultanci pomogą dokonać wyboru.
   Dbamy o Twoją prywatność

   Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

   Dbamy o Twoją prywatność

   Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

   ZarzÄ…dzaj cookies

   Niezbędne pliki cookies
   Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
   Analityczne pliki cookies
   Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
   Funkcjonalne pliki cookies
   Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
   Reklamowe pliki cookies
   Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
   Powered by eBiznes.pl
   Czas wyświetlania strony: 0.067s